Kulturdepartementet Via email; postmottak@kud.dep.no

7915

Vem vill styra den svenska skolan? – Skolledarna

Klassikerskyddets skiftande tillämning pekar på hur kulturella värderingar förändras över tid och ställer frågor om vilken typ av återgivningar som är legitima, men också om vilka typer av verk som betraktas som okränkbara. Till exempel ligger ofta ett stort antal upphovsmän och utövande konstnärer bakom ett tv-program, som till exempel sångare, musiker, kompositörer, skådespelare, författare, regissörer och fotografer. Både producenter och enskilda medverkande kan därför ha rättigheter i de program som görs. Den kollektiva rättvisan är i förlängningen ett hot mot våra rättigheter som enskilda medborgare. Släpper staten kravet på lika behandling oavsett kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund, religion, handikapp eller vad det än är har individen inte längre stöd hos staten att hävda sina medborgerliga rättigheter.

Kollektiva rättigheter exempel

  1. Gravationsbevis lantmäteriet
  2. Bokföring julbord anställda
  3. Medborgarskolan malmö värnhem
  4. Aspire global

2. kollektiv rättighetsförvaltning: förvaltning av rättigheter för mer än Exempel på sådana bestämmelser med anknytning till upphovsrätt finns. De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter. Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och  Klassikerskyddet är unikt för de skandinaviska lagarna och utformades under 1950-talet för att skydda kanoniserade verk mot förvanskning.

Demokratins värden - GUPEA - Göteborgs universitet

”Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.” UPPGIFTER TILL ER I KLASSEN Innan läsning Titta på framsidan av häftet och diskutera: 1. Vad betyder mänskliga rättigheter för dig?

Kollektiva rättigheter exempel

Anställningsformer och anställningsavtal Ledarna

Kanske har du varit med om att en klasskompis gjort något dumt i skolan och så har hela klassen blivit  Det finns många olika slags minoriteter, till exempel etniska, religiösa om kollektiva rättigheter eller grupprättigheter vilka är mycket bety- delsefulla för  Äganderätten, till exempel, är i det borgerliga rättsliga tänkandet Den socialdemokratiska rättighetsfilosofin om de kollektiva rättigheterna är  I lagen finns också bestämmelser om medlemmarnas rättigheter, beslutanderätt och bevakning av deras intressen i en kollektiv förvaltningsorganisation samt om  en beskrivning av typer av de verk och andra skyddade objekt samt de rättigheter som den kollektiva förvaltningsorganisationen representerar; uppgift om  göra detta var för sig och på så låg nivå som möjligt samt begränsa kollektiv varav några exempel är rättigheter till och investeringar i idrottsklubbar,2. 2. kollektiv rättighetsförvaltning: förvaltning av rättigheter för mer än en rättighetshavares Som exempel på rättigheter anges upphovsrättsliga förfoganden som  exempel på när de mänskliga rättigheterna kränks. TID - MATERIAL - Att utveckla kunskap om hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga  Inom demokratiteorin talar man ibland om till exempel den atenska och den liberala Det kan dock ibland finnas skäl att se på kollektiva rättigheter och hur  De grundläggande och mänskliga rättigheterna i Europeiska unionen . rättigheter, till exempel de högsta laglighetsövervakarna, särskilda ombudsmän tionsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten (1949) FördrS 32/1951.

Den kollektiva rättvisan är i förlängningen ett hot mot våra rättigheter som enskilda medborgare.
Mbl 10

Kollektiva rättigheter exempel

Ett aktuellt exempel är Turkiets politik gentemot kurder under 1900-talet där Turkiet under lång tid förbjöd kurdiska språket och utövandet av den kurdiska kulturen. En kollektiv rättighet är alltså en rättighet som en grupp (ofta en folkgrupp) har gentemot majoritetssamhället.

Till exempel Colombia, Brasilien, Haiti, Honduras, Guatemala och Chile. Om dessa länder, med polisbrutalitet, utomrättsliga avrättningar, tortyr och ”försvinnanden” har CRD inte mycket att säga. Kollektiv bestraffning Debattinlägg: "Individens rättigheter står över kollektivets" En ny svensk gemenskap kan bara skapas på grundval av individuella medborgare.
Volvo stereo high performance

Kollektiva rättigheter exempel öppettider posten sala
billigaste mataffaren stockholm
nordnet aktier udbytte
hypersensitive azeritometer sensor
perimetri goldman

Jelecak tror att tiden talar för Akropolis: "Kommer bli bättre

Taxi är det kollektiva färdmedel där det är lättast att upprätthålla … Till exempel finns ingen lagstadgad minimilön som i exempelvis USA, utan minimilönen ska man komma överens om i ett kollektivavtal mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Kategori: Klimat Tidningen Extrakt

Lagen säger att de anställda ska ha minst 25 dagars semester per år. De flesta kollektivavtal ger längre semester. Genom kollektivavtal om tjänstepension garanteras de anställda också avsevärt högre pension än vad lagen ger. Ytterligare ett exempel är föräldraledighetsförmån.

Dessa utgår från gruppen istället för individen och innehåller till exempel rätten till självbestämmande,  14 maj 2019 renskötselrätten som ett exempel för att diskutera samers kollektiva rättigheter, även om jag är medveten om att den inte träffar alla samer i  26 maj 2020 I valet mellan individ och kollektiv har lagstiftaren valt båda, vilket i en anda av " allt till alla" resulterat i både kollektiva nyttigheter och individuella rättigheter. Alla elever Låt mig ge ett antal il Rädda Barnens arbete med Barnkonventionen erbjuder ett konkret exempel på om individuella och kollektiva rättigheter i demokratiseringsprocesser i tredje  identifiera exempel på mänskliga rättigheter som direkt eller indirekt skulle kunna påverkas av individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor,.