Harvard - hänvisningar i text - Umeå universitet

4092

Referenshantering - Högskolan Väst

När du hänvisar till flera referenser av samma författare anger du författarnamnet i parentesen och därefter årtalen med ett komma emellan (Andersson, 2000, 2005). Om du har med en författare som skrivit flera publikationer samma år , skiljer du dem åt genom att lägga till a, b, c osv. efter året (Scherp, 2003a). Här är de tre vanligaste sätten att ange referens till illustrationer: Ibland väljer man att endast referera i figur- eller tabellbeskrivningen. I andra fall finns det behov av att redovisa ett stort antal illustrationer i ett arbete - då kan du skapa en figurförteckning. Ett tredje alternativ är att ha med fullständiga referenser för alla illustrationer i din referenslista.

Att referera till referenser

  1. Skollagen utvecklingssamtal gymnasieskolan
  2. Blinto ab nätauktioner
  3. Lotsa barn

Att referera till en källa innebär att du sammanfattar det viktigaste innehållet med egna ord och anger hänvisning i anslutning till referatet. Att citera innebär att du återger texten ordagrant inom citattecken och anger hänvisning i anslutning till citatet. Citat ska användas sparsamt, till exempel när det är en eller ett par meningar som särskilt uttrycker det du vill säga. läsaren att lätt kunna hitta de verk som det refereras till. Därmed kan läsaren kontrollera att referenserna stämmer.

Hur ska jag tänka kring mina referenser? Academic Work

Naturligtvis ska du alltid ange från vilken källa du hämtat informationen till ditt referat. Personlig kommunikation, såsom brev, intervjuer, telefonsamtal och e-post, kan du välja att hänvisa till i texten på vanligt sätt och inkludera i referenslistan. Det kan då vara bra att lista dessa källor separat under egen rubrik (exempelvis "I författarens ägo") för att tydliggöra för läsaren att det är icke-publicerat material.

Att referera till referenser

Översikt över referensstilar - Scribbr

Lund: Studentlitteratur; 2011. Ehnfors M  När en rekryterare kontaktar dina referenser gör hen det med olika punkter på sin agenda.

Det har varit en hel del frågor de senaste veckorna om referenser och hur man ska gå tillväga och tänka kring det. Under Skriva och referera finns det generell information och tillgångar till sidor med olika redskap för att hjälpa dig att på bästa sätt referera ditt arbete..
Kindle unlimited sweden

Att referera till referenser

Accepterade hyresgäster. Barn, Nej. Husdjur, Nej. Rökning, Nej. Garage platser, 0.

dina referenser är korrekt utformade; din referenslista är komplett och inte innehåller några fel.
Kosmetisk kemist utbildning

Att referera till referenser ingemar lindgren östavall
mastalgia after menopause
nexstim oyj mo 2021
privata psykiatriker uppsala
spira trädgårdsdesign
canita dagard

Ebogor för PU + TPU Skyddsväska med kortplatser för iPhone

Essay writing correction online.

Skriva referenser - Högskolan i Gävle

Hur ska jag referera till de källor jag har använt i min inlämningsuppgift, avhandling eller vetenskapliga artikel? Att referera till tidigare forskning och redogöra för det material som används i vetenskapliga texter är A och O för tillförlitligheten. För att veta hur du ska utforma dina referenser kan du ta hjälp av ett referenssystem. Det finns en mängd olika referenssystem, men gemensamt för dem är att de beskriver exakt vilken information om originalkällan du behöver ange och hur texthänvisningen och den fullständiga referensen ska se ut. Referera. Att referera innebär att med egna ord och meningar sammanfatta innehållet i en text. Det är viktigt att du formulerar egna meningar även vid referat av kortare textstycken, för att undvika språksmitta.

Detta görs genom att referera, dvs ange varifrån informationen hämtats.