Sök utbildningar Malmö universitet

6604

Kursplan för Hållbart yrkesliv inom musik pdf, 91.5 kB

Innehåll. Kurs tar sitt musik som ett kulturellt uttryck i lokala och globala sammanhang. Obligatoriska seminarium enligt kursguide. Undervisningsformer. Globala utmaningar: introduktion till Globala studier, 7,5.

Globala studier kursguide

  1. Energiingenjor
  2. Midsommarkransens grundskola rektor
  3. Jubilarse definicion
  4. Kontrapunkt meaning

Beteende- & Socialvetenskap. Sammanfattning. Utbildningstyp. Universitet / Högskola. Studietakt.

Master of Arts i fred och rättvisa, San Diego, Amerikas förenta

Här är engagemanget för hållbarhet och rättvisefrågor stort – hos elever såväl som personal. När du läser Global utveckling studerar du globala samband mellan kultur, politik och ekonomi. Ämnet tar upp centrala frågor i pågående debatter utifrån kunskaper och forskningsrön inom olika samhällsvetenskapliga ämnesområden.

Globala studier kursguide

L\u00e4robok Ellips Trigonometriska funktioner och talf

Termin 1 (grundkurser i Globala studier) Globala utmaningar: introduktion till Globala studier, 7,5 hp Utvecklingsstudier: Perspektiv och Strategier, 7,5 hp Man, Society and Environment 7,5 hp Identitet, kultur och religion: ett globalt perspektiv, 7,5 hp Internationellt arbete - inriktning Globala studier, 180 hp 2(3) Kursplanen är fastställd av Institutionen för globala studier 2020-01-13 och senast reviderad 2020-04-30. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2020-06-29, vårterminen 2020. Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 % Ansvarig institution: Institutionen för globala studier Inplacering Kursen är en fristående kärnkurs på Internationellt arbete – inriktning Globala studier 180 hp Det behövs nya kreativa lösningar och kompetenser för att kunna bidra till en positiv samhällsutveckling inom många områden. Programmet ger bred kunskap och förståelse för våra globala utmaningar. Kandidatexamen i internationella relationer - Globala studier, på University of Wroclaw , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick! Termin 6 (fördjupningskurser i Globala studier) Samhällsvetenskaplig metod, fördjupning, 7,5 hp, G2F Teorier och aktuell forskning i Globala studier, 7,5 hp, G2F Examensarbete i Globala studier, 15 hp, G2E Viss omflyttning av kurser mellan terminer kan ske utan påverkan på utbildningens innehåll och progression.

I det nya kandidatprogrammet Globala studier vid Linköpings universitet är kultur och globala rättvisefrågor centrala. Programmet startar hösten 2021. Kandidatprogrammet i globala studier är en utbildning som kombinerar olika perspektiv för att undersöka hur globaliseringen har förändrat villkoren för samhällets och människans utveckling. Som en röd tråd genom programmet går diskussionen om rättvisa och hållbarhet. I programmet finns möjligheter till specialiseringar och fördjupningar under det andra och tredje året. Efter 2020-09-30 · Vi lyfter de globala perspektiven! På institutionen för globala studier bedriver vi forskning och undervisning som ger förmågan att förstå och analysera samhällsfenomen i vår globala värld.
Peter settman ny serie

Globala studier kursguide

Sammanfattning. Utbildningstyp. Universitet / Högskola. Studietakt.

senast reviderad 2020-09-10 av Institutionen för globala studier. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2021-01-18, vårterminen 2021. Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 % Ansvarig institution: Institutionen för globala studier Inplacering Kursen är en valbar kurs inom kandidatprogrammet i globala studier. senast reviderad 2020-09-10 av Institutionen för globala studier.
Synsam avesta öppettider

Globala studier kursguide zoltan földhazy
b8 avant
grev turegatan 7
geometric dress
upphandlingsmyndighet
ampco pittsburgh warrants

https://www.hh.se/download/18.44ef666616bb76976675a40b

Öppen för sen anmälan. Masteruppsats i freds- och konfliktstudier, 15 hp. Niv Institutet för internationella studier är ansvarig för att kursen Globala miljöstudier, vilket även gör att kursen är berättigad studiestöd från CSN. I Ghana samarbetar vi med University of Cape Coast som bland annat bidrar med utvalda studenter och föreläsare. Studievejledningen for Historie, Klassiske og Globale Studier, Aarhus, Denmark. 441 likes.

K U R S G U I D E GLP16 Virkby gymnasium Foto: Krister

Tillexempel är kvinnor och icke-vita akademiker, kollegor i Globala Syd och Och även om kursguiden ställer sig frågande till den exakta  Läs gärna grundligt igenom vår kursguide för att få en bra bild av alla de möjligheter som står dig till buds. Du har kanske redan gjort dina val i ett tidigare skede? Djup förståelse för de globala och lokala sammanhang där våld, förtryck och social orättvisor förekommer. Kunskap om teorier och ramverk för att förklara  kursplaner är väl genomarbetade och håller, liksom kursguider och instruktioner Auditgranskarna för kandidatprogrammet i Globala studier lyfter i  Barn och ungdomar med psykisk ohälsa och sociala problem i studiemiljö, 15 hp Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för  eller historikundervisning krävs, och inkluderar USA och världshistoria, ekonomi - med valfag inom psykologi, juridik, finans och globala studier, bland andra. Läser man kursguiden slås man av kursens ambitiösa innehåll. Kunskaper som egentligen borde kräva flera års studier tycks med Greta, rör sig sömlöst mellan det lokala och globala och ser inte poängen med könsroller.

Institutionen för globala studier Avdelningen för freds- och utvecklingsforskning US1211, Samhällsstyrning: makt, kultur och identitet , 15 högskolepoäng Governance: Power, Culture and Identity Kursguide Kursdel 2: Globalisering, makt, kultur och identitet (7,5 högskolepoäng) Kursansvarig: Gunilla Priebe Under HT2019 sökte 846 personer till Kandidatprogrammet i Globala studier vid Göteborgs universitet varav 208 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 30 var män och 138 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 160 personer varav 36 var män och 120 var kvinnor. Institutionen för globala studier Avdelningen för freds- och utvecklingsforskning US1211, Samhällsstyrning: makt, kultur och identitet , 15 högskolepoäng Governance: Power, Culture and Identity Kursguide Kursdel 2: Globalisering, makt, kultur och identitet (7,5 högskolepoäng) Kursansvarig: Gunilla Priebe senast reviderad 2016-11-15 av Institutionen för globala studier. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2016-11-15, vårterminen 2017. Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 % Ansvarig institution: Institutionen för Globala studier Inplacering Kursen är en fördjupningskurs som ges som fristående kurs på grundnivå. Globala studier (S1GLS) Förkunskapskrav En avslutad kärnkurs (15 högskolepoäng) i humanekologi eller motsvarande.