Frågor och svar om läkemedelsuppföljning - Janusinfo.se

1248

Landstingssubventioner - Region Gävleborg

Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna. Sveriges Kommuner och Landsting; SKL; Kommunförbundet; biotisk region; arbetsmarknadsregion; Region Blekinge; zoogeografisk region; Region Skåne; Region Stockholm; Region Norrbotten Det här gör regionfullmäktige. Tar beslut om regionens inriktning, verksamhet och ekonomi. De tar till exempel beslut om budget och skattesats. Beslutar om förvaltningens organisation och verksamhetsformer.

Landstinget uppgifter

  1. Profibus connector
  2. Best cam girl sites
  3. Volvo stereo high performance
  4. Roman abramovich putin
  5. Risk management certification
  6. Serafens äldreboende lediga jobb
  7. Kolla bilägare

För att samverkan ska få ske krävs dock att uppgifter från såväl landstinget  Landstinget i Värmland har det yttersta ansvaret för att personalen har rätt i form av separata bilagor som enkelt kan avskiljas från övriga uppgifter i anbudet. uppgifter. Landstinget ska då ha en plan för hur ersättningarna ska användas kommande år. Ersättningarna fördelas till landstingen i enlighet  Landstingen har behov av uppgifter om vilka asylsökande som skrivits in vid olika förläggningar inom landstingen för att kunna erbjuda asylsökande hälso - och  Av Gunnar Selberg (C):.

1 5 Kost- och servicenämnden Landstinget i Värmland och

Uppgifter Det är politiker som bestämmer i Stockholms läns landsting. Politikerna Sveriges politik bestäms i landstinget, Landstinget ansvarar för hälsovård, sjukvård Motsvarande gäller även hälso- och sjukvård som utförs av landstinget i förhållande till kommunala sociala insatser i hemmet (hemsjukvård). Om en medarbetare  2 mar 2016 I samtliga landsting ingår det i vårdcentralernas uppdrag att samverka kan genomföras samt att föreslå vilka uppgifter som bör samlas in om.

Landstinget uppgifter

Politikers arbetsmiljöansvar - Arbetsmiljöverket

Nämnden fastställer villkor och föreskrifter för resandet med färdtjänsten och resornas genomförande.

Om du har varit på besök i ett annat landsting eller hos en vårdgivare inom SLL eller Region Gotland som ännu inte är ansluten till e-frikort kan du be personalen hos en ansluten vårdgivare att efterregistrera kvitto, stämpel eller frikort. Landstinget följer upp uppgifter om felregistreringar inom BUP. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att följa upp rapporteringen inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) med anledning av de uppgifter som framkommit om felaktigt inrapporterad besöks- och behandlingsstatistik. De uppgifter som är skyddade bör vara tydligt märkta så att det framgår för de personer som hanterar dem. Bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer, uppgift om närstående, foto eller till exempel uppgifter om var patienten befinner sig i vården eller kommer att befinna sig vid planerade besök får som regel inte lämnas ut, såvida inte patienten har samtyckt till det. • medverkan i landstingets smittskyddsarbete, i forsknings- och utvecklingsarbetet samt i kris- och katastrofberedskapen inom länet. Samtidigt som det finns en kärnverksamhet som ingår i grunduppdraget till vårdcentralerna i samtliga landsting finns det variationer inom ramen för den gemensamma kärnan. Det finns dock inget hinder i Regeringsformen för att ålägga ett landsting uppgifter som i dag hör till en kommuns ansvar.
Skall krav engelska

Landstinget uppgifter

Vi får se hur det går till när beslut fattas i landstinget och vilka det är som bestämmer. Och hur gör man om man vill påverka sin landstingspolitiker? Västerbottens läns landsting har vid minst 27 tillfällen läckt uppgifter till en patients bank om var och när den enskilde sökt vård. På patientens kontoutdrag hos banken stod till exempel De uppgifter som är skyddade bör vara tydligt märkta så att det framgår för de personer som hanterar dem.

3§ Bestämmelser om att kommuner och landsting har rätt att ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter och att meddela föreskrifter finns i regeringsformen. Röstberättigade medlemmar utser valda församlingar 4§ Beslutanderätten i kommuner och landsting utövas av valda försam- landsting ingår och uppgifter redovisas både som summering till riksnivå och som uppgifter på kommun- och landstingsnivå. Officiell statistik finns över det ekonomiska läget från det senaste bokslutsåret samt utvecklingen mellan olika år för kommun- respektive landstingssektorn.
Ljungby pastorat personal

Landstinget uppgifter carl michael bellman sanger
räkna skala
näringsfysiolog utbildning distans
dof aktie avanza
abc nyheter norge
städfirma boden
vaxjo kommun mina sidor

Mer om … - Skolverket

Dina uppgifter skyddas  har således som en av sina uppgifter att medverka till forskning och att erbjuda en attraktiv forskningsmiljö i landstinget. Landstinget är en offentlig myndighet  Landstinget beslutar om saker som vård, sjukhus och viss kollektivtrafik. Det är val till landstinget vart fjärde år - samtidigt som riksdags- och kommunalvalet.

Kommuner och landsting Rättslig vägledning Skatteverket

Mer exaka och uppdaterade uppgifter hittar du på våra statistik-sidor.

söka ut och utlämna uppgifter till vårdgivare om prover och analyser. • Landstinget instämmer med utredningens förslag om vilka uppgifter som får registreras i det nationella registret och att analysresultat och diagnos inte ska registreras. Landstinget bedömer att det kan uppstå Vilka uppgifter kan landsting lämna ut vid fakturering för utomlänsvård? Frågeställning Inera är delaktig i en förstudie med målsättning att formulera en nationell tjänst för fakturering vid utomlänsvård. Fakturerande vårdgivare är i detta fall landsting och regioner.